evaluatie zorg voor je buurt

De beantwoording van onderstaande vragen dient als evaluatie van de gesubsidieerde initiatieven.
Als u vragen hebt over het invullen ervan, neem dan contact op met Josien Coppoolse; josiencoppoolse@gmail.com; 06 58892860.

De verzonden informatie zal binnen enkele dagen ook naar het ingevulde e-mailadres gestuurd worden.

 

Uw naam (verplicht)

Organisatie (indien van toepassing)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Heeft het initiatief al volledig plaatsgevonden en is het budget al volledig ingezet? Zonee, hoever is de uitvoering gevorderd en wanneer zal het afgerond worden?

Heeft u nog ondersteuning nodig? Zoja, waarbij en van wie?

Was het initiatief (tot nu toe) een succes? Zijn de (sub)doelen bereikt? Welke wel en welke niet, en waarom?

Welke doelgroep is bereikt met het initiatief (graag een korte omschrijving van de deelnemers)?

Wordt het project gecontinueerd? Zoja, hoe?

Heeft u tips/aanbevelingen voor nieuwe initiatiefnemers, voor de projectleider (Josien Coppoolse) en/of medewerkers van het stadsdeelkantoor? Zoja, welke?

Vond u het leuk om te doen?

Wilt u verder nog iets kwijt?