Zorg voor je buurt 2014

In 2014 was er in stadsdeel Haagse Hout een totaal budget van 30.000 beschikbaar voor het opstarten van initiatieven die bij konden dragen aan de zorgopdracht die de gemeente per 1 januari 2015 vervult. Via deze site kon op een laagdrempelige manier subsidie aangevraagd worden om zo’n initiatief waar ouderen, gehandicapten of chronisch zieken bij betrokken waren van de grond te krijgen in stadsdeel Haagse Hout.

Er zijn ruim twintig mooie initiatieven ingediend, waarvan er veertien gehonoreerd zijn met een startsubsidie. Heel uiteenlopende initiatieven vanuit heel verschillende achtergronden. In maart 2015 hebben alle initiatiefnemers elkaar en andere betrokkenen tijdens een bijeenkomst ontmoet, waaruit ook weer leuke nieuwe verbanden en ideeen voor de toekomst zijn ontstaan. Een inspirerend resultaat van dit experimentele project vanuit de gemeente!

Eind 2014 / begin 2015 zijn de volgende 14 initiatieven gehonoreerd met een opstartsubsidie zorg voor je buurt in Haagse Hout:

initiatiefnemer  initiatief   wijk
Diverse zelfstandig ondernemers Bezuidenhout in Balans Bezuidenhout
Stichting VDZ kerstontbijt voor ouderen Mariahoeve
Stichting Gole Narges voorlichting allochtone senioren Mariahoeve
Stichting VoorWelzijn maaltijdproject bij Amethisthorst Mariahoeve
All things nice Kom in Beweging Bezuidenhout /Mariahoeve
VVE Gravenhof II Samen uit met bewoners flat Mariahoeve
Evita zorg Evita Lokaal ‘huis vd Wijk’ Benoordenhout
Evita & andere zorgorganisaties zorginformatiemarkt Benoordenhout Benoordenhout
Stichting Middin moestuinbakken Zwedenburg Mariahoeve
Zorggroep Olddael themamaaltijden 75+ Benoordenhout
HWWzorg – Amethisthorst tienhoektafel Mariahoeve
Haagse Stembevrijders Poezie en stem Benoordenhout
VVE Mankesstraat Samenbrengen bewoners flat Benoordenhout
Stoelyoga Den Haag stoelyoga Bezuidenhout /Mariahoeve