Zorg voor je buurt 2015

Er is dit jaar weer budget beschikbaar in stadsdeel Haagse Hout voor het opstarten van initiatieven in de buurt, door de buurt en voor de buurt. Iedereen kan een subsidieaanvraag doen om zijn initiatief van de grond te krijgen. Initiatieven waardoor ouderen, jongeren, mensen met een handicap en/of chronisch zieken langer en prettiger zelfstandig in hun buurt kunnen leven. Het is helemaal mooi als u met uw initiatief mensen bereikt die nog niet bereikt worden met het huidige activiteitenaanbod in de wijk. Met name enthousiaste bewoners nodig ik van harte uit om een aanvraag te doen. Dit kan door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen.

Als u een idee heeft dat u eerst even wilt toetsen, of als u andere vragen heeft, dan kunt u mij bereiken via email: josiencoppoolse@gmail.com of telefoon: 06 58892860.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een (start)subsidie zijn:
De aanvraag dient uiterlijk 23 oktober 2015 via onderstaand formulier ingediend te zijn (uiterlijk 30 oktober hoort u of uw aanvraag gehonoreerd zal worden).
Het initiatief dient in Haagse Hout plaats te vinden (wijken: Benoordenhout, Bezuidenhout, Bezuidenhout-West, Mariahoeve, Marlot).

De opstartfase van het initiatief moet voor zover mogelijk afgerond worden in 2015 en in ieder geval gestart zijn in 2015.

Of de aanvraag gehonoreerd wordt, hangt af van o.a.:
– hoe vernieuwend het initiatief is (is het een aanvulling op bestaande activiteiten)
– welke doelgroep ermee bereikt wordt (mensen die op geen andere wijze bereikt worden)
– duurzaamheid: is de kans groot dat het initiatief ook ver na de opstartfase blijft bestaan of in ieder geval effect blijft hebben?
– andere aanvragen die gedaan worden.
 

Aanvraagformulier ‘zorg voor je buurt’

Uw naam (verplicht)

Organisatie (indien van toepassing)

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer (verplicht)

Wat is het initiatief?

Wat is het doel van het initiatief?

Waar vindt het initiatief plaats?

Wie worden er met het initiatief bereikt?

Wanneer gaat het initiatief van start?

Wat zijn de kosten van het initiatief (onderbouw deze)? Welk bedrag vraagt u aan?

Heeft dit initiatief eerder plaatsgevonden? En zo ja, door wie?

Is er co-financiering aangevraagd voor dit initiatief? En zo ja, bij wie?

Verwacht u dat dit project in de toekomst gecontinueerd wordt? Zo ja, hoe?

Uw email (verplicht)